{nomultithumb}
Młodzieżowa Akademia Filmowa
Zajęcia:
zespołowe

Częstotliwość:

raz w miesiącu:
pierwsza środa miesiąca; godz. 9:00 i 11:00
{nomultithumb}
Akademia Filmowa
Zajęcia:
zespołowe

Częstotliwość:

raz w miesiącu:
pierwsza środa miesiąca; godz. 17:00