Nowogardzki Dom Kultury jest organizatorem m.in. zajęć edukacji artystycznej dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Wszystkie zajęcia odbywają się w naszej siedzibie. Poniższe regulaminy dotyczą wszelkich kwestii związanych z organizacją zajęć edukacji artystycznej i skierowane są do wszystkich uczestników naszych zajęć. Regulaminy powstały w celu zapewnienie sprawnego procesu edukacji artystycznej, a także zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie uczestnictwa w zajęciach. Każdy uczestnik oraz osoba za niego odpowiedzialna obowiązani są do stosowania postanowień poniższych regulaminów.

{nomultithumb}

{nomultithumb}

{nomultithumb}