{nomultithumb}
Studio wokalne
Zajęcia:
Indywidualne
Wiek:
10+

Częstotliwość:

raz w tygodniu:

sobota 10:00 – 16:00

Opłata:
miesięcznie 80 zł