{nomultithumb}
Fonem I
Zajęcia:
Zespołowe
Wiek:
15 – 18 lat

Częstotliwość:

raz w tygodniu:
czwartek 16:30 – 18:30 | sala 15
Opłata:
za miesiąc 50 zł
{nomultithumb}
Fonem II
Zajęcia:
Zespołowe
Wiek:
9-14 lat

Częstotliwość:

raz w tygodniu:
środa 16:30 – 18:30 | sala 15
Opłata:
za miesiąc 50 zł