REGULAMINY

Nowogardzki Dom Kultury jest organizatorem wielu imprez odbywających się na terenie naszej instytucji, Plac Wolności 7, w Nowogardzie, a także poza nią. Poniższe regulaminy odnoszą się do wszystkich wydarzeń realizowanych przez NDK, zarówno w siedzibie Organizatora, jaki i poza nią. Regulaminy kierowane są do wszystkich osób, które przebywać będą na terenie, na którym przeprowadzane jest dane wydarzenie. Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wydarzeń, poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na naszych wydarzeniach i korzystania przez nie z terenu, na którym się odbywają. Każda osoba przebywająca na terenie w czasie trwania wydarzeń obowiązana jest stosować się do postanowień poniższych regulaminów.