{nomultithumb}
Skrzypce
Zajęcia:
Indywidualne
Wiek:

7 +

Częstotliwość:

raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu:

wtorek, środa,czwartek - po ustaleniu z instruktorem tel. 603116561

Opłata:

30 minut x 1 - 180 zł
30 minut x 2 - 240 zł

45 minut x 1 - 200 zł
45 minut x 2 - 260 zł