{nomultithumb}
Skrzypce
Zajęcia:
Indywidualne
Wiek:

7 +

Częstotliwość:

raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu:

poniedziałek, czwartek 16:00 – 17:45

Opłata:

30 minut x 1 - 120 zł
30 minut x 2 - 180 zł

45 minut x 1 - 140 zł
45 minut x 2 - 200 zł