Instruktor: Magdalena Sułkowska, nr tel. 603116561

Instruktor: Magdalena Sułkowska, nr tel. 603116561

Ukończyła Katedrę Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Szczecińskiego (obecnie Akademia Sztuki). Podczas studiów odkryła drugą, obok skrzypiec, pasję – dyrygenturę. Doświadczenie  zdobywała, prowadząc dziecięce chóry i zespoły wokalne, jako nauczyciel muzyki w szkole podstawowej i gimnazjum. Od września 2016 roku związała się z NDK, w którym prowadzi zajęcia nauki gry na skrzypcach, a od września 2017 r. jest również instruktorem i dyrygentem zespołu wokalnego Novo Singers.

kostki biale