{nomultithumb}
Zespół Animando
Zajęcia:
zespołowe
Wiek:
dorośli, młodzież

Częstotliwość:

cztery razy w tygodniu:
poniedziałek 10:00 - 11:00 | sala 31
środa 10:00 - 11:00 | sala 31
piątek 10:00 - 11:00 | sala 31
sobota 10:00 - 11:00 | sala 31
Opłata:
zajęcia bezpłatne