{nomultithumb}
Zespół AK - Centy
Zajęcia:
zespołowe
Wiek:
dorośli, młodzież

Częstotliwość:

trzy razy w tygodniu:
poniedziałek 11:00 - 12:00 | sala 31
środa 11:00 - 12:00 | sala 31
piątek 11:00 - 12:00 | sala 31