{nomultithumb}
Zespół AK - Centy
Zajęcia:
zespołowe
Wiek:
dorośli, młodzież

Częstotliwość:

2 razy w tygodniu:

środa 10:00 - 11:30 | sala 31
sobota 09:00 – 11:00 | sala 31