{nomultithumb}
Zespół AK - Centy
Zajęcia:
zespołowe
Wiek:
dorośli, młodzież

Częstotliwość:

2 razy w tygodniu:

poniedziałek, sobota 09:30 – 11:30 | sala 31