ŚWIĄTECZNY CZAS

ŚWIĄTECZNY CZAS

Święta to czas, kiedy staramy się wspierać potrzebujących i samotnych. Dlatego kolejny już raz Burmistrz Nowogardu Robert Czapla, Prezbiter Naczelny Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Rzeczpospolitej Polskiej Pastor Cezary Komisarz, Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej Dorota Maślana oraz Nowogardzki Dom Kultury wspólnie zorganizowali Wigilię dla Samotnych i Potrzebujących. Było śpiewanie kolęd, dzielenie się opłatkiem, świąteczne życzenia, jasełka, a także poczęstunek wigilijny. 
W świąteczno - wigilijny nastrój wprowadzili uczestników spotkania swoimi występami uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie oraz Zespoły NDK: ANIMADNO i AK-CENTY. (kr) 

dlabezdomnuch