{nomultithumb}
Zespół Animando
Zajęcia:
zespołowe
Wiek:
dorośli, młodzież

Częstotliwość:

raz w tygodniu:
poniedziałek 9:30 – 13:15 | sala 31
Opłata:
zajęcia bezpłatne