E.ART | DYNAMICZNY RYTM

E.ART | DYNAMICZNY RYTM

Rytm to coś, co na zajęciach perkusji jest najważniejsze! W dynamicznym tempie uczestnicy zajęć przyswajają nowe umiejętności!