DZIECIĘCY ZESPÓŁ PIEŚNI i TAŃCA

Grupa powstała we wrześniu 2017 r. w NDK. Założycielkami były instruktor Barbara Źróbek i instruktor Regina Mąkowska. Obecnie zespół prowadzony jest przez Barbarę Źróbek, a akompaniatorem jest Andrzej Lubczyński. Na zajęciach dzieci uczą się prostych elementów tańca ludowego oraz doskonalą warsztat śpiewu ludowego. Zespół odtwarza ludowe tańce i piosenki z różnych regionów Polski. Celem zajęć jest uświadomienie znaczenia wiedzy na temat polskiej kultury ludowej. Zespół można zobaczyć podczas widowisk mikołajkowych, na koncertach kolęd i Pastorałek, podczas Sobótkowych CudaWianków oraz Konkursu Piosenki Ludowej.
W roku 2018 zespół otrzymał I miejsce w Konkursie Piosenki Ludowej.