STUDIO WOKALNE

W trakcie trwania zajęć wokalnych uczestnicy poznają zasady prawidłowej emisji głosu, która jest podstawą śpiewu. Uczą się techniki wokalnej i umiejętności synchronizacji odpowiednich jej elementów: oddechu, artykulacji, dykcji, wyrównania rejestrów. Na zajęciach wykonywane są ćwiczenia, które poszerzają skalę głosu, wzbogacają warsztat wokalny oraz redukują niepożądane napięcia i nawyki. Pracujemy również nad interpretacją utworów i propedeutyką sceniczną. Studio wokalne zapewnia możliwość występów scenicznych. Uczestnicy pracują z mikrofonami, które dodatkowo pozwalają podkreślić walory głosowe.