Piąte Koło

Zespół istnieje od grudnia 2018 r., a jego skład kształtował się przez pierwszą połowę 2019 roku. Obecnie grupa liczy 20 członków stałych i kilkoro współpracujących. Teatr Piąte Koło uczestniczy w warsztatach teatralnych, przygotowuje autorskie montaże słowno – muzyczne oraz widowiska. Planuje również pokazać spektakle w okolicznych miejscowościach.