Oferty i promocje / Nasze festiwale i przeglądy

Festiwal Filmów Ekologicznych EKOfilm

Międzynarodowy i Ogólnopolski Festiwal Filmów Ekologicznych EKOfilm im. Macieja Łukowskiego, jest przeglądem filmów ekologicznych z Polski i z zagranicy. Jest świętem ludzi związanych z ekologią, przyrodą, filmem i fotografią, ludzi, którym nie obce są problemy świata, w którym żyjemy oraz otaczającej nas przyrody. Festiwal odbywa się, co dwa lata w Nowogardzie, począwszy od 1989. W roku 1992 do przeglądu dodano część konkursową. W roku 1998 nadano mu rangę międzynarodową. Celem festiwalu jest popularyzacja krajowego i międzynarodowego dorobku filmu ekologicznego i przyrodniczego, filmu zajmującego się zagadnieniami ochrony środowiska oraz wykorzystanie możliwości promowania tego rodzaju filmów w edukacji dzieci i młodzieży, a także wyróżnienie najbardziej wartościowych filmów. W festiwalu biorą udział filmy krótko i średniometrażowe, filmy dokumentalne, fabularne i animowane, filmy profesjonalnych twórców oraz amatorów. Poza pokazami konkursowymi, prezentujemy wybrane filmy o tematyce pokrewnej. W programie festiwalu znaleźć można także różnorodne wydarzenia towarzyszące, takie jak spotkania z twórcami i specjalistami, prelekcje, warsztaty, wyjazdy ukazujące działania na rzecz środowiska, wystawy, kiermasze, konkursy, koncerty i inne projekty artystyczne. Działania te mają wymiar wielopokoleniowy, skierowane są zarówno do dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów. Filmy biorące udział w konkursie są nagradzane nagrodami finansowymi i rzeczowymi. Do Komisji Selekcyjnej nadsyłane są filmy z całego świata, a na czas trwania festiwalu przyjeżdżają do Nowogardu twórcy, dziennikarze i inni goście zaangażowani w problemy ekologii, przyrody i zagrożeń cywilizacyjnych.

 Trochę historii
W maju 1989 roku zorganizowano I Ogólnopolskiego Przeglądu Filmów Ekologicznych EKOfilm '89. Pomysłodawcami byli Okręgowa Instytucja Rozpowszechniania Filmów w Szczecinie oraz Nowogardzki Dom Kultury. Do pierwszej edycji zgłoszono 26 filmów z najbardziej znanych wytwórni (m.in. Wytwórnia Filmów Dokumentalnych, Wytwórnia Filmów Oświatowych, Czołówka). Były to zarówno produkcje współczesne, jak i z początku lat 80. (najstarszy film pochodził z 1979 roku).

Kolejną edycję Festiwalu Nowogardzki Dom Kultury zorganizował po trzech latach, w październiku 1992 roku. Formuła ulega jednak zmianie - przegląd zastąpiono konkursem filmowym, pozostawiając nazwę. Festiwal dopełniły prezentacje innych form edukacji ekologicznej, takie jak seminaria, sejmiki, wystawy, warsztaty plastyczne, koncerty i konkurs fotograficzny. W ten sposób, w jednym miejscu i czasie, możliwy stał się splot różnych wątków tematycznych związanych z ochroną środowiska.

W 1994 festiwalowi nadano imię Macieja Łukowskiego, znanego filmoznawcy, scenarzysty i reżysera związanego z Wytwórnią Filmów Oświatowych w Łodzi.

W 1998 roku, podczas V edycji, EKOFILM rozszerzył swój zasięg i stał się również festiwalem międzynarodowym. Kolejne edycje wypracowały formułę, która utrzymała się do dziś: festiwalowe zmagania filmowców poprzedzają liczne imprezy, konkursy i działania ekologiczne. Tematyczne konkursy fotograficzne, plastyczne i przyrodnicze to tylko część z nich. Odbywają się koncerty i spektakle. Przez kilka edycji organizowany był Ogólnopolski Konkurs na Plakat Festiwalu. Organizatorzy dbają również o zapraszanie interesujących gości. Jednym z nich był Janek Mela, który z polarnikiem Markiem Kamińskim zdobył oba bieguny.

„Od wielu lat Festiwal Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego EKOfilm, organizowany w Nowogardzie, przyciąga uwagę twórców filmowych z całego świata. Podczas każdej edycji na festiwal przysyłane są filmy z najdalszych zakątków kuli ziemskiej. Jest to z pewnością wskaźnik wagi tematu, jakim jest ekologia, potrzeby rozmawiania o ochronie środowiska i szukaniu rozwiązań, które pomogą poprawić stan przyrody. Z drugiej strony satysfakcjonujący jest fakt, że wieść o nowogardzkim festiwalu filmowym przemierza dziesiątki tysięcy kilometrów i inspiruje twórców do dzielenia się swoją pracą. Każda edycja EKOfilmu spełnia swoje założenia: z jednej strony pozwala zaprezentować się twórcom z różnych krajów i kontynentów, z drugiej — daje widzom możliwość skonfrontowanie często różnych punktów widzenia na otaczający nas świat. Serdecznie zapraszamy!”

Krzysztof Kuźnicki