{nomultithumb}
Tańcowadło
Zajęcia:
Zespołowe
Wiek:
seniorzy

Częstotliwość:

raz w tygodniu:
środa 10:00-11:00 I sala 4
Opłata:
za jedno zajęcie 10 zł