{nomultithumb}
Studio Piosenki Dziecięcej
Zajęcia:
indywidualne
Wiek:
5+

Częstotliwość:

raz w tygodniu:
poniedziałek 15:00 - 16:00, 17:30 – 19:30 | sala 21
wtorek 15:00 - 16:00, 17:00 – 19:00 | sala 21
Opłata:
raz w tygodniu - miesięcznie 60 zł