{nomultithumb}
Smile I
Zajęcia:
zespołowe
Wiek:
12+

Częstotliwość:

dwa razy w tygodniu:
poniedziałek 17:30 - 19:00 | sala 24/15
środa 17:30 - 19:00 | sala 4
Opłata:
za miesiąc 50 zł
{nomultithumb}
Smile II
Zajęcia:
zespołowe
Wiek:
8-12 lat

Częstotliwość:

dwa razy w tygodniu:
wtorek 16:45 - 18:15 | sala 4
czwartek 16:30 - 18:00 | sala 4/15
Opłata:
za miesiąc 50 zł
{nomultithumb}
Smile Mini
Zajęcia:
zespołowe
Wiek:
5-7 lat

Częstotliwość:

dwa razy w tygodniu:
poniedziałek 16:30 - 17:15 | sala 24
środa 16:30 - 17:30 | sala 4/15
Opłata:
za miesiąc 50 zł