{nomultithumb}
Zajęcia:
Wiek:

Częstotliwość:

Opłata:

za miesiąc 90 zł

{nomultithumb}
Smile II
Zajęcia:
zespołowe
Wiek:

6-9 lat

Częstotliwość:

 raz w tygodniu:

wtorek 16:45 - 18:15 | sala 4
czwartek 16:30 - 18:00 | sala 4/15
Opłata:

za miesiąc 90 zł

{nomultithumb}
Smile Mini
Zajęcia:
zespołowe
Wiek:

3-5 lat

Częstotliwość:

raz w tygodniu:

poniedziałek 16:30 - 17:15 | sala 24
środa 16:30 - 17:30 | sala 4/15
Opłata:

za miesiąc 90 zł