{nomultithumb}

Pracownia Plastyczna – grupa I, II, III

Zajęcia:
Zespołowe
Wiek:

bez ograniczeń

Częstotliwość:

raz w tygodniu

Wiek: 6+ środa: 16:00 – 17:15 | sala 2

Wiek: 10+ środa: 17:30 – 19:00 | sala 2

dorośli, seniorzy środa: 19:15 – 20:30 | sala 2

Opłata:

60 zł za miesiąc