{nomultithumb}
Klub fotograficzny
Zajęcia:
zespołowe
Wiek:
dorośli

Częstotliwość:

raz w tygodniu:
wtorek 18:30 – 20:00 | sala 2
Opłata:
za miesiąc 40 zł