{nomultithumb}
Kapela Rycha
Zajęcia:
Zespołowe
Wiek:
bez ograniczeń

Częstotliwość:

raz w tygodniu:
czwartek 16:00-18:00 I sala 21
Opłata:
zajęcia bezpłatne