{nomultithumb}
„BASIC” – AREOBIK
Zajęcia:
zespołowe
Wiek:
6–11 lat

Częstotliwość:

raz w tygodniu:
czwartek 16:00 – 17:00 | sala 24
Opłata:
za miesiąc 40 zł