PIERWSZE WARSZTATY AKTORSKIE

PIERWSZE WARSZTATY AKTORSKIE

Teatr „Piąte Koło” zyskał fachową pomoc w przygotowaniu do występów.
Na zaproszenie pani reżyser Józefy Szukalskiej, w dniu drugim lutego 2019r. przyjechał

ze Szczecina pan Marian Dworakowski – aktor Teatru Współczesnego, reżyser, poeta.
Poprowadził, na scenie Domu Kultury,  pierwsze zajęcia polegające na ćwiczeniach rozluźniających całe ciało i aparat mowy. Przekazał nam swą wiedzę o tym, jak można pracować nad tekstem – jego rozumieniem, interpretacją, opanowaniem pamięciowym. To były bardzo interesujące i „podbudowujące”  zajęcia w przyjaznej i życzliwej, nam amatorom, atmosferze. Kolejne planowane są w dwie następne soboty.
Odwiedził nas też  dziennikarz „Kuriera Szczecińskiego”, pan Jarek Bzowy. Przeprowadził wywiady, była  „ sesja fotograficzna.Łobez 25.10.2019 169