Pracownia Sztuk Plastycznych

Podczas zajęć zaznajamiamy się z różnego rodzaju mediami wyrazu, które można spotkać w świecie artystycznym. Zaczynając od pierwszego środka wyrazu i jedną z najstarszych form, jaką jest rysunek aż po fotografię. Zajęcia są  pracą nad otwartością umysłu, a uczeń kreuje własną wizję sztuki obecnej. Znając podstawowe zasady odpowiadające formom artystycznym, co zwiększa pewność siebie i umożliwia bezstresowe tworzenie. W oparciu o poszerzanie wizji i myśli o obrazie, uczeń potrafi pracować wielowarstwowo wiedząc, jak komponować myśl używając dostępnych narzędzi, tworząc sztukę oscylującą wokół  własnych zainteresowań. Pracownia wprowadza w myśl sztuki konceptualnej.