PO PRZEGLĄDZIE TEATRALNYM

PO PRZEGLĄDZIE TEATRALNYM

24.04.2019 r. w Nowogardzkim Domu Kultury odbyły się Rejonowe Prezentacje Amatorskich Zespołów Teatralnych.

Występy oceniało jury w składzie: przewodnicząca – P. Iwona Korab-Kowalska instruktor teatralny, związana z amatorskim ruchem artystycznym, juror wielu konkursów i przeglądów recytatorskich oraz teatralnych oraz. Aneta Drążewska, dyrektor NDK - nauczycielka, instruktor teatralny, reżyser wielu spektakli i widowisk.

Występy ocenione zostały pod względem:

- doboru repertuaru;
- reżyserii i opracowania dramaturgicznego
- opracowania dramaturgicznego;
- realizacji scenicznej (kultury słowa, gestu, ruchu);
- scenografii;
- opracowania muzycznego;

Jury postanowiło przyznać wyróżnienie dla Zespołu Teatralnego ARLEKIN ze Szkoły Podstawowej w Dębicach za spektakl „W POSZUKIWANIU KOPCIUSZKA” instruktor Małgorzata Woźniak.
Tytuł laureata konkursu z kwalifikacją do przeglądu wojewódzkiego, jury przyznało teatrowi FONEM z NDK za spektakl wg własnego scenariusza „WSZĘDZIE JEST WYSPA TU” instruktor, Elżbieta Traczykowska
Życzymy teatrom dalszych sukcesów na artystycznej drodze, a grupie Fonem powodzenia na Wojewódzkich prezentacjach Amatorskich Zespołów Teatralnych w Świdwinie.

Przegląda Teatralny
Zapraszamy do galerii