OPRACOWANIE KONCEPCJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY NDK

OPRACOWANIE KONCEPCJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY NDK

Burmistrz Robert Czapla, w poniedziałek, 13 maja br., podpisał zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: "Opracowanie koncepcji projektowej przebudowy Nowogardzkiego Domu Kultury".

Jest realizacja kolejnej obietnicy wyborczej burmistrza - rozbudowy NDK, aby powstało więcej pomieszczeń. Coraz więcej młodych osób, ale i nie tylko, realizuje swoje zainteresowania w kołach działających naterenie Nowogardzkiego Domu Kultury. Jednak brak pomieszczeń utrudnia swobodne planowanie zajęć. Stąd powstał pomysł rozbudowy. Opracowanie koncepcji, a następnie przygotowanie dokumentacji projektowej pozwolą zobaczyć, jakie są możliwości techniczne np. dobudowania kolejnego piętra.

Dlatego też Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza do składania ofert na to zadanie.

Termin składania ofert upływa 28.05.2019 o godz. 12:00.
Szczegółowe informacje dostępne pod adresem: www.bip.nowogard.pl