LzM | Miasto movie - odsłona druga

LzM | Miasto movie - odsłona druga

„W Nowogardzie film ma się bardzo dobrze!”

Nowogardzianie o powrocie do kina

Kiedy rozpoczynał się festiwal, zapytałyśmy mieszkańców Nowogardu, jak się czują w tym magicznym momencie powrotu do kina. Okazało się, że  wszyscy jesteśmy stęsknieni za kinem i doceniamy to, co dzieje się tutaj, lokalnie. Więcej na stronie www.festiwal.ndk.pl.