FACEBOOKOWY KONKURS WOKALNY "DOMOWE KARAOKE"

FACEBOOKOWY KONKURS WOKALNY "DOMOWE KARAOKE"

Nowogardzki Dom Kultury ogłasza KONKURS WOKALNY, którego celem jest motywowanie młodych wokalistów do samodzielnej aktywności artystycznej w domu, promowanie ich poprzez stronę www.ndk.pl i profil NDK na portalu Facebook oraz propagowanie formuły zdalnego nauczania.

Do wspólnej zabawy zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego.
Aby wziąć udział w konkursie należy:
- od momentu ogłoszenia konkursu rodzic/opiekun prawny zgłasza uczestnika, wpisując w komentarzu jego imię, pod postem „Domowe karaoke” na profilu facebookowym NDK (do konkursu zakwalifikujemy pierwsze 30 osób),

- informację o zakwalifikowaniu rodzic/opiekun prawny otrzyma w prywatnej wiadomości wraz z kartą zgłoszenia oraz linkiem do 3 piosenek (podkładów karaoke),
z których do konkursu należy wybrać jedną, nauczyć się jej i nagrać z nią filmik (w formacie mp4 lub mpeg),

- przesłać filmik z nagraną piosenką oraz wypełnioną kartą zgłoszenia (w jednym mailu) na adres email podany w wiadomości prywatnej, do 29.04.2020 r. godz. 15:00.

Prezentacje oceniać będzie publiczność – użytkownicy portalu Facebook – za pomocą „lajków” i „serduszek”, przez okres dwóch tygodni od udostępnienia filmów na facebookowym profilu NDK.
Nagrodą dla zwycięzcy będzie nagranie piosenki w profesjonalnym studio oraz dwie bezpłatne lekcje z instruktorem wokalnym.

Piosenki do wyboru:
1. „Moja fantazja” – Fasolki
2. „Pół kroku stąd” – Natalia Nykiel (z filmu „Vaiana – skarb oceanu”)
3. „Ty druha we mnie masz” – Stanisław Sojka (z filmu „Toy Story”)

Zgody:
- przesyłając kartę zgłoszenia uczestnik, rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę: na udział dziecka w konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych w zakresie organizacji konkursu, zgodę na wykorzystanie i publikację wizerunku dziecka w celu promocji konkursu,
- przesyłając zgłoszenie uczestnik, rodzic/opiekun prawny oświadcza, że jest/jego dziecko jest autorem pracy, praca nie narusza praw autorskich osób trzecich,
- przesyłając kartę zgłoszenia uczestnik, rodzic/opiekun prawny akceptuje w/w wytyczne Konkursu „Domowe karaoke” w całości.(ms)