E.ART | ZAJĘCIA

E.ART | ZAJĘCIA

Odpowiadając na Państwa zapytania informujemy, że pracownie, koła i zespoły NDK działają według ustalonego planu. Wszelkich informacji dotyczących poszczególnych zajęć udzielają instruktorzy - numery kontaktowe znajdują się na stronie www.ndk.pl w STREFIE ZAJĘĆ, zakładka REKRUTACJA.

W trosce o jak najsprawniejszą organizację pracy i edukacji, przypominamy o  konieczności zapoznania się z obowiązującymi procedurami i regulaminami –  www.ndk.pl zakładka COVID-19. Do uczestnictwa w zajęciach wymagane są następujące dokumenty: Umowa dorosłego uczestnika lub Umowa rodzica/opiekuna oraz Oświadczenie GIS osoby dorosłej lub osoby niepełnoletniej. Wypełnione i  podpisane dokumenty prosimy przekazywać bezpośrednio instruktorom zajęć!

Dbając o Państwa bezpieczeństwo i wygodę postanowiliśmy również umieścić przy głównym wejściu skrzynkę pocztową, do której będzie można wrzucać korespondencję, czy wymaganą dokumentację.
Dodatkowy kontakt telefoniczny z nami - 668186003, od poniedziałku do piątku, godz. 09:00 – 15:00.
Kasa czynna we wtorki i czwartki, godz. 16:00 – 18:00, jednak zachęcamy do płatności online.
Dziękujemy za zrozumienie, pozdrawiamy i życzymy zdrowia!