E.ART | SCENA WZYWA!

E.ART | SCENA WZYWA!

Zajęcia teatralne to nie tylko przygotowywanie przedstawień i nauka scenariusza.

To także, a może właśnie przede wszystkim, odgrywanie etiud, praca nad poprawną dykcją, zabawy wzmacniające zaufanie w grupie, wspólne wyjazdy na przeglądy teatralne i niesamowita atmosfera, którą pamięta się już zawsze. Rekrutację przyszłych aktorów rozpoczynamy 1 września o godzinie 17:00 na spotkaniu inaugurującym rok kulturalno-oświatowy 2022/2023. Scena wzywa!

teatr
Zapraszamy do galerii