CZERWONY KRZYŻ TO SYMBOL JEST MIŁOŚCI...

CZERWONY KRZYŻ TO SYMBOL JEST MIŁOŚCI...

Słowami hymnu Polskiego Czerwonego Krzyża, w dniu 23 listopada br. rozpoczęła się uroczystość Klubu Honorowych Dawców Krwi w Nowogardzie, który świętował 45 - lecie swojej działalności.

W związku z tym jubileuszem wręczono wiele wyróżnień i odznaczeń. Nowogardzki Dom Kultury również został doceniony i z rąk p. Zdzisława Szmita prezesa HDK i PCK w Nowogardzie odebraliśmy medale: 100 - lecia Polskiego Czerwonego Krzyża oraz 45 – lecia HDK, PCK w Nowogardzie.

Wszystkim krwiodawcom życzymy zdrowia, aby dalej mogli dzielić się tym cennym lekarstwem, jakim jest krew. (kr)