Oferty i promocje / Dla młodych artystów

Zniżka za drugie koło

20 % za drugie koło (za trzecie i kolejne opłata 100%)

Zniżki nie mogą być łączone , nie dotyczą zajęć indywidualnych, dotyczą tańszego koła.

Zniżka będzie stosowana pod warunkiem wniesienia opłaty w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.