Oferty i promocje / Dla młodych artystów

Zniżka dla rodzeństwa

20% dla rodzeństwa za pierwsze koło (za drugie i kolejne koła opłata wynosi 100%)

Zniżki nie mogą być łączone , nie dotyczą zajęć indywidualnych, dotyczą tańszego koła.

Zniżka będzie stosowana pod warunkiem wniesienia opłaty w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.