Oferty i promocje / Dla młodych artystów

Zniżka dla dojeżdzających

20% za każde koło dla uczestników dojeżdżających z miejscowości oddalonych od Nowogardu powyżej 5 km.

Zniżki nie mogą być łączone , nie dotyczą zajęć indywidualnych, dotyczą tańszego koła.

Zniżka będzie stosowana pod warunkiem wniesienia opłaty w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.