W. ART | ISTOTA „Traditional art workshop - archaic art workshop”

W. ART | ISTOTA „Traditional art workshop - archaic art workshop”

Zapraszamy na wystawę prac autorstwa Agmieszki Rek - Lipczyńskiej, znajdującej się w foyere NDK.

 Wystawa zatytułowana : istota „Traditional art workshop - archaic art workshop” jest projektem malarskim, w którym podjęte zostały aspekty tradycji i archaiczności problematyki techniki i tematyki malarskiej. Autorka posługuje się zapisem gestu, szkicu malarskiego, jako metody malarskiej i akceptuje jej charakter wstępnego szkicu, jako formy ostatecznej. Czasem celowo na wykonane wcześniej dzieło malarskie wprowadza zapis szkicowy, który wykonany z gestu z widocznymi poprawkami, niedoskonałościami odwraca niejako proces powstawania obrazu. Szkic staje się zatem motywem, który bądź to zapowiada efekt bądź ten efekt dekonstruuje. Podobnie jest z proponowaną tematyką obrazów, która jest tylko pretekstem do przeprowadzenia przez autorkę owej strategii. (arl)

Pani Agnieszka Rek - Lipczyńska jest również od niedawna instruktorem malarstwa w NDK. Zapraszamy!

wystawaarek
Zapraszamy do galerii