UWAGA!

UWAGA!

Informujemy, że w związku z odbywaniem kwarantanny przez uczestnika kół NDK, zgodnie z zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Goleniowie, obejmuje się uczestników zespołów:
- Dancing Stars do dnia 16.10.2020 r.
- Malarstwa gr. II do dnia 17.10.2020 r.
- Teatr Fonem I do dnia 18.10.2020 r.
- Teatr Mini do dnia 22.10.2020 r.


nadzorem epidemiologicznym tzn. zaleca się, aby w okresach podanych wyżej obserwować stan zdrowia dziecka. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów (gorączka, duszność, kaszel, nadzorem epidemiologicznym tzn. zaleca się, aby w okresach podanych wyżej obserwować stan zdrowia dziecka. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów (gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku) prosimy o niezwłoczny kontakt z lekarzem POZ oraz Inspekcją Sanitarną. Dyrektor NDK.utrata węchu lub smaku) prosimy o niezwłoczny kontakt z lekarzem POZ oraz Inspekcją Sanitarną. Dyrektor NDK.