{nomultithumb}
Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca
Zajęcia:
Zespołowe
Wiek:

7-14 lat

Częstotliwość:

dwa razy w tygodniu:

poniedziałek 15:30 - 17:00, czwartek 15:30 – 17:00 | sala 31

Opłata:
za miesiąc 50 zł