W.ART | OBCHODY JUBILEUSZU „PIĄTEGO KOŁA”

W.ART | OBCHODY JUBILEUSZU „PIĄTEGO KOŁA”

Oj działo się u nas przez ostatnie dni! 22 i 23 stycznia br. Nowogardzki Dom Kultury miał niezmierną przyjemność świętować pierwsze urodziny Teatru Seniora „Piąte Koło”.

Nasi szanowni Jubilaci w pierwszym dniu swoich urodzin zaprosili wszystkich na program poetycki poświęcony poezji Heleny Wyrzykowskiej. Wieczór wypełniły teksty i piosenki poetki przedstawione przez aktorów Teatru Seniora „Piąte Koło”, w układach tanecznych zaprezentowały się dzieci z Zespołu Tańca Towarzyskiego Flesz z Nowogardzkiego Domu Kultury. Akompaniament muzyczny, dopełnił artystyczny odbiór. 22 stycznia to również Dzień Dziadka, z tej okazji wnukowie artystów Teatru Seniora „Piąte Koło” złożyli wszystkim Babciom i Dziadkom najlepsze życzenia z okazji ich święta. Licznie zebrana publiczność w podziękowaniu za piękny program artystyczny gromko oklaskiwała aktorów. Drugi dzień urodzin również obfitował w wiele atrakcji. Nasi pierwszoroczniacy zaprosili wszystkich na uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej „Piąte Koło w obiektywie” a następnie na spektakl jubileuszowy pt.„Koło na Piątkę”. Owacjami na stojąco i gromkim sto lat widownia podziękowała wszystkim aktorom za ciężką i wytrwałą pracę. W imieniu całego zespołu Teatru Seniora „Piąte Koło” Pani Józefa Szukalska odebrała listy gratulacyjne od Burmistrza Nowogardu Pana Roberta Czapli, który wręczył zastępca Pan Krzysztof Kolibski, Dyrektor Nowogardzkiego Domu Kultury Pani Anety Drążewskiej jak i Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie Pani Lucyny Błażejewskiej. Pastor Cezary Komisarz - Prezbiter Naczelny Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP wygłosił piękną laudację oraz złożył naszym Jubilatom najlepsze życzenia urodzinowe. My również przyłączamy się do życzeń samych słonecznych dni i pasma sukcesów. Foto Marzena Marcinkiewicz oraz NDK.(ar)

piatejubileusz
Zapraszamy do galerii