{nomultithumb}

Rytmika i taniec K. Soborska

Zajęcia:
zespołowe
Wiek:

dzieci 3+

Częstotliwość:

raz w tygodniu:

Czwartek 16:15 – 17:00 | sala 16

Opłata:

za miesiąc 80 zł