{nomultithumb}
II Grupa Baletowa
Zajęcia:
zespołowe
Wiek:
6-7 lat

Częstotliwość:

raz w tygodniu:

środa 17:00 – 18:00 | sala 24

Opłata:

za miesiąc 70 zł

{nomultithumb}
III Grupa Baletowa
Zajęcia:
zespołowe
Wiek:
4-5 lat

Częstotliwość:

raz w tygodniu:

środa 16:15 – 17:00 | sala 24

Opłata:

za miesiąc 60 zł