{nomultithumb}
II Grupa Baletowa
Zajęcia:
zespołowe
Wiek:
6-7 lat

Częstotliwość:

raz w tygodniu:

środa 17:00 – 18:00 | sala 24

Opłata:
za miesiąc 50 zł
{nomultithumb}
III Grupa Baletowa
Zajęcia:
zespołowe
Wiek:
4-5 lat

Częstotliwość:

raz w tygodniu:

środa 16:00 – 16:45 | sala 24

Opłata:
za miesiąc 40 zł