{nomultithumb}
II Grupa Baletowa
Zajęcia:
zespołowe
Wiek:
6-7 lat

Częstotliwość:

raz w tygodniu:
środa 16:00 – 17:00 | sala 4
Opłata:
za miesiąc 50 zł
{nomultithumb}
III Grupa Baletowa
Zajęcia:
zespołowe
Wiek:
4-5 lat

Częstotliwość:

raz w tygodniu:
środa 15:00 – 15:45 | sala 4
Opłata:
za miesiąc 40 zł