{nomultithumb}
II Grupa Baletowa
Zajęcia:
zespołowe
Wiek:

6 +

Częstotliwość:

raz w tygodniu:

czwartek 17:00 – 18:00 | sala 24

Opłata:

za miesiąc 90 zł

{nomultithumb}
III Grupa Baletowa
Zajęcia:
zespołowe
Wiek:
4-5 lat

Częstotliwość:

raz w tygodniu:

czwartek 16:15 – 17:00 | sala 24

Opłata:

za miesiąc 80 zł