{nomultithumb}

Pracownia Sztuk Plastycznych

Zajęcia:
zespołowe
Wiek:

dzieci

Częstotliwość:

raz w tygodniu:

wtorek: 16:00 - 17:00 | sala 2 (6-9 lat)

Opłata:

za miesiąc 80 zł