{nomultithumb}
Pracownia Malarska - dzieci
Grupa I
Zajęcia:
Zespołowe
Wiek:
10-14 lat

Częstotliwość:

raz lub dwa razy w tygodniu:
poniedziałek 17:00 - 18:30 | sala 2
wtorek 17:00 - 18:30 | sala 2
Opłata:
raz w tygodniu - miesięcznie 60 zł
dwa razy w tygodniu – miesięcznie 90 zł
{nomultithumb}
Pracownia Malarska - dzieci
Grupa II
Zajęcia:
Zespołowe
Wiek:
6-9 lat

Częstotliwość:

raz lub dwa razy w tygodniu:
poniedziałek 16:00 – 17:00 I sala 2
wtorek 16:00 –17:00 | sala 2
Opłata:
raz w tygodniu - miesięcznie 60 zł
dwa razy w tygodniu – miesięcznie 90 zł