{nomultithumb}
Pracownia Malarska Grupa I
Zajęcia:
Zespołowe
Wiek:
6–9 lat

Częstotliwość:

dwa razy w tygodniu:

wtorek, środa 16:00-17:00 | sala 2

Opłata:
raz w tygodniu - miesięcznie 60 zł
{nomultithumb}
Pracownia Malarska Grupa II
Zajęcia:
Zespołowe
Wiek:
10 – 14 lat

Częstotliwość:

dwa razy w tygodniu:

wtorek, środa 17:15-18:45 | sala 2

Opłata:
raz w tygodniu - miesięcznie 60 zł
{nomultithumb}
Pracownia Malarska Grupa III
Zajęcia:
Zespołowe
Wiek:
6–9 lat

Częstotliwość:

raz w tygodniu:
poniedziałek 16:00 – 17:00 | sala 2
Opłata:
raz w tygodniu - miesięcznie 60 zł
{nomultithumb}
Pracownia Malarska Grupa IV
Zajęcia:
Zespołowe
Wiek:
10–14 lat

Częstotliwość:

raz w tygodniu:
poniedziałek 17:15 – 18:45 | sala 2
Opłata:
raz w tygodniu - miesięcznie 60 zł