ZESPÓŁ WOKALNY „IDEALNi”

Zespół powstał we wrześniu 2021 z inicjatywy pani Justyny Sosnowskiej. Inspiracją do jego utworzenia były piosenki dla dzieci z lat 70 i 80, wykonywane przez grupę Fasolki, czy Majkę Jeżowską. Na tym „idealnym”, według pani instruktor, repertuarze młodziutkie wokalistki uczą się poprawnego śpiewu w grupie, dykcji, interpretacji utworów, ale również ruchu scenicznego.