Zespół NOVO Singers

Novo Singers to, w nomenklaturze fachowej, mieszany zespół wokalny dorosłych, działający w NDK od września 2017 roku. Mniej fachowo – to grupa pasjonatów, nie wyobrażających sobie codzienności bez muzyki i śpiewu. I siebie. Założycielką, instruktorem i dyrygentem jest Magdalena Sułkowska, pracująca na co dzień w NDK. Zespół ma w repertuarze utwory z różnych gatunków muzycznych, ale przede wszystkim pochyla się na wielogłosem a capella – główną inspiracją jest amerykański kwintet wokalny Pentatonix.
Novo Singers bierze udział w większości koncertów i wydarzeń artystycznych organizowanych przez NDK, ma również na koncie tytuł „Talent Roku 2018” w konkursie Amatorskiego Ruchu Artystycznego na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.