ZAJĘCIA MUZYCZNO - RUCHOWE

Zajęcia, które w przyjemny i naturalny sposób rozwijają muzyczny potencjał każdego dziecka, poprzez szereg muzycznych aktywności. Dziecko poznaje świat muzyki, dźwięków i rytmu. Celem zajęć jest kształtowanie wrażliwości muzycznej, inwencji twórczej, a także uwrażliwienie i rozbudzanie u dzieci radości płynącej z kontaktu z muzyką. Jest to czas wypełniony śpiewem, tańcem – ruch przy muzyce, słuchaniem muzyki, grą na instrumentach, improwizacją, ćwiczeniami słowno-ruchowymi oraz muzycznymi zabawami. 

W programie zajęć m.in.

  • zabawy ruchowo – muzyczne
  • nauka piosenek dla dzieci
  • połączenie śpiewu z tańcem
  • podstawy rytmiki
  • śpiewanie w grupie, wspólne muzykowanie
  • granie na instrumentach