GRACE

Grupa GRACE - założona w 2018 roku. Na zajęciach można nauczyć się podstaw techniki jazzowej, rozszerzonej techniki tańca współczesnego, a także podstawy gimnastyki artystycznej i akrobatyki.
Style te pozbawione są sztywnych ruchów, które pozwalają na dużą swobodę ruchu i ekspresji, a także improwizację. Zawierają dużą dawkę dynamiki ruchu. Cechami charakterystycznymi tańca jazzowego i współczesnego jest izolowanie poszczególnych części ciała, którymi porusza się w różnych płaszczyznach i w różnym tempie. Techniki te doskonale rozwijają wszystkie grupy mięśniowe, poprawiają ogólną sprawność ciała, gibkość, płynność oraz elastyczność, uczą wyrażać emocje i uczucia. Stworzone układy taneczne i nabyte umiejętności prezentujemy w przeróżnych przedstawieniach w Domu Kultury i imprezach okolicznościowych.