{nomultithumb}
Pilates
Zajęcia:
zespołowe
Wiek:
seniorzy

Częstotliwość:

raz w tygodniu:
Grupa I - wtorek 10:00 – 11:00 | sala 4
Grupa II - piątek 10:00 – 11:00 | sala 4
Opłata:

za jedno zajęcie 15 zł