Adametz1Małżeństwo artystów plastyków pochodzących z dwóch krańców Polski, obecnie mieszkających i prowadzących pracownię w powiecie świdwińskim. Spotkali się i uczyli w Studium Plastycznym w Rzepczynie. Poznali tam tajniki: renowacji mebli zabytkowych, pozłotnictwa, tworzenia witraży, sztukaterii, rzeźby w tym ceramiki. Marcin Adametz uczył się w Liceum Plastycznym w Gdyni, równocześnie doskonaląc swoje umijętności w pracowni uznanego ceramika Edwarda Roguszczaka. Studiował na Politechnice Koszalińskiej w Instytucie Wzornictwa. Zdobytą wiedzę oraz doświadczenie chcą przekazać dzieciom i młodzieży, prowadząc warsztaty ceramiczne.