Ukończyła Katedrę Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Szczecińskiego (obecnie Akademia Sztuki). Podczas studiów odkryła drugą, obok skrzypiec, pasję – dyrygenturę, a zwieńczeniem tej fascynacji był koncert dyplomowy, podczas którego pod jej batutą została wykonana I część koncertu fortepianowego e-moll op. 11 Fryderyka Chopina. Przez siedem lat zdobywała doświadczenie, prowadząc dziecięce chóry i zespoły wokalne, jako nauczyciel muzyki w szkole podstawowej i gimnazjum. Od września 2016 roku związała się na stałe z NDK, w którym prowadzi zajęcia nauki gry na skrzypcach, a od września 2017 r. jest również instruktorem i dyrygentem zespołu wokalnego Novo Singers.